Jaarrekeningen

Financiële verantwoording

Meer weten?

Grip op uw financiële bedrijfsvoering

Cijfers liegen niet. Ze zijn handig, belangrijk en geven inzicht in uw financiële bedrijfsvoering. In de eerste plaats voor uzelf. Maar ook uw bank en andere belanghebbenden hechten grote waarde aan deze cijfers; ze zijn immers een indicatie voor de betrouwbaarheid en de continuïteit van uw onderneming. Het is dus van groot belang om op de cijfers te kunnen vertrouwen.

Als ondernemer wilt u een gedegen administratie voeren om zo direct inzicht in uw organisatie te krijgen. Onze collega’s staan altijd klaar om u te ondersteunen in het opzetten en bewaken van een gezonde financiële administratie.

De resultaten van de administratie worden vastgelegd in de jaarrekening: de jaarlijkse formele, financiële verantwoording van het bedrijf. De jaarcijfers zijn uiteraard bedoeld voor uzelf en eventueel ook voor de bank, de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. Het is de bevestiging en het mogelijke, jaarlijkse vertrekpunt voor de ondernemerskeuzes die u wilt maken. Hoe staat u er echt voor? En waar liggen precies uw kansen? Van ons mag u op dat gebied een proactieve houding met een gedegen en onderbouwd advies verwachten. We bouwen zo samen aan uw succes. Door een goede tussentijdse financiële rapportage zorgen de jaarcijfers niet meer voor verrassingen.

Wij stellen de publicatiestukken op voor u en verzorgen tijdige deponering bij de Kamer van Koophandel, als dit van toepassing is.

Ook de bank wil de informatie over uw financiële bedrijfsvoering graag ontvangen. Wij verzorgen de rapportage richting de bank, aansluitend bij hun wensen. Natuurlijk kunnen wij uw rapportage ook bij de banken aanleveren in SBR (Standard Business Reporting).

Wilt u vertrouwen op uw (jaar)cijfers?

Vertrouw ons dan uw jaarrekening toe