Controlediensten

Een gecontroleerde jaarrekening

Correcte weergave van de financiële positie (uw vermogen en resultaat)

Bij Vallei Agri zijn er een aantal mogelijkheden voor de controle van uw jaarrekening:

Wettelijke controle

De wettelijke controle op de jaarrekening is bedoeld om zekerheid te geven over dat de jaarrekening een correcte weergave is van de financiële positie van uw onderneming, voor uzelf en voor belanghebbenden. Deze controle creëert een hoge mate van zekerheid. Als u gedurende twee aansluitende boekjaren aan twee van de drie onderstaande criteria voldoet, dan bent u controleplichtig:

  • Balanstotaal groter dan 6.000.000 euro.
  • Netto-omzet groter dan 12.000.000 euro.
  • Gemiddeld 50 of meer werknemers in dienst (FTE).

In dat geval adviseren wij u graag over hoe u meer inzicht kunt krijgen in de eigen organisatie en hoe u de processen kunt optimaliseren, zodat deze wettelijke verplichting ook van toegevoegde waarde is voor u!

Vrijwillige controle

Ook als u niet verplicht bent uw jaarrekening te laten controleren, kunt u er voor kiezen dit toch vrijwillig te laten doen. Dat kan van grote meerwaarde zijn voor uw onderneming omdat u in staat bent om aan te tonen dat het goed gaat met de organisatie. En zo krijgt u zekerheid over de kwaliteit van de jaarrekening. Het kan ook voorkomen dat de Raad van Commissarissen, Aandeelhouders of andere belanghebbenden verzoeken om een controle van de jaarcijfers.

Subsidiecontrole

Ontvangt u subsidie? Dan wordt in bepaalde gevallen geëist dat uw (financiële) verantwoording wordt onderbouwd met een controleverklaring. Zo is de subsidieverstrekker er zeker van dat uw verantwoording correct is opgesteld. Wij nemen deze werkzaamheden graag voor onze rekening.

Ongeacht de keuze die het beste bij u past, wordt u geholpen door onze gedreven professionals met veel kennis van zaken. Zij controleren uw jaarrekening zorgvuldig en accuraat en waar nodig voorzien ze u van advies. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op het ondernemerschap.

Uw jaarrekeningen laten controleren?

Onze financiële experts helpen u graag verder