Beoordelingsopdrachten

De cijfers-check

Wanneer formele controle niet nodig is

Betrouwbare cijfers geven rust en dat is wel zo prettig. Toch is voor deze geruststelling niet altijd een uitgebreide controle nodig en volstaat een beoordelingsopdracht. Hiermee checken we uw financiële gegevens, zoals de tussentijdse (omzet)cijfers.

Op basis van wet- en/of regelgeving kan een beoordelingsopdracht verplicht worden gesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het notariaat of bij subsidieaanvragen.

Onze professionals brengen bij een beoordelingsopdracht in kaart hoe het met uw organisatie gaat. Zij beoordelen de totstandkoming van de cijfers, checken welke wet- en regelgeving is toegepast en voeren een cijferanalyse uit. Daarbij stellen ze waar nodig kritische vragen.

Omdat het hier meer gaat om een review dan een formele controle-opdracht, kunnen hieraan niet dezelfde zekerheden worden toevertrouwd als bij een controle-opdracht. De uitkomsten worden gepresenteerd in een beoordelingsverklaring, voor u beschikbaar voor externe belanghebbenden.

Ook behoefte aan beoordeling van uw cijfers?

Neem gerust contact met ons op