Agrarische diensten

Specialistisch agrarisch advies voor elk vraagstuk

Bij Vallei Accountants Agri kunt u terecht voor een breed palet aan agrarische adviesdiensten.

Bij Vallei Agri kunt u terecht voor een breed scala aan agrarische adviesdiensten. Naast de dienstverlening op het gebied van bedrijfsoverdracht, bedrijfsadvies en nalatenschapsbeheer bieden onze adviseurs en experts u ondersteuning op het gebied van:

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid is in de agrarische sector een veel gehoorde term en terecht, want dit beleid moet ervoor zorgen dat er genoeg voedsel op een duurzame manier wordt verbouwd. Een voorwaarde daarbij is dat consumenten voor een redelijke prijs de producten kunnen kopen en zou de boer een goed inkomen moeten kunnen verwerven.

Er zijn verschillende aspecten aan het beleid verbonden. Het is van belang om kennis van dit beleid te hebben om van alle kansen gebruik te maken en de GLB op een zo voordelig mogelijke manier in te zetten. Vallei Agri heeft deze kennis in huis en werkt bijna dagelijks met deze regeling. Vallei Agri voorziet u graag van advies!

Mestboekhoudingen / aanvullende gegevens

De wet- en regelgeving heeft strenge eisen vastgesteld aan het onderhouden van uw mestboekhouding. Wij ontzorgen u graag op dit gebied door het verzorgen van uw bemestingsplan en het indienen van de aanvullende gegevens.

BEX

Omdat BEX (bedrijfsspecifieke excretie melkvee) de basis is van de kringloopwijzer is het van belang om deze goed op orde te hebben. Vallei Agri heeft ruime ervaring met het opstellen van BEX-berekeningen en staat u hierbij dan ook graag in bij.

Kringloopwijzer

De kringloopwijzer is ervoor bedoeld om de mineralenkringloop van stikstof en fosfaat in uw bedrijf in kaart te brengen. Om dit op een goede en efficiënte wijze te verzorgen importeert Vallei Agri de gegevens van de grondmonsters en percelen via een koppeling met het RVO.

Bijzonder beheer-situaties

We helpen met het inzicht krijgen in de cijfers van de onderneming, zodat de pijnpunten kunnen worden aangepakt en de onderneming zo snel mogelijk weer uit Bijzonder Beheer kan bij uw bank. De bancaire achtergrond van een aantal van onze collega’s draagt bij aan een constructieve verhouding met de bank.

Gecombineerde opgave

Het is mogelijk dat uw bedrijf een uitnodiging ontvangt van RVO om de Gecombineerde Opgave te doen voor de Landbouwtelling. Vallei Agri is erop gericht om u zoveel mogelijk te ontzorgen, de kansen te pakken die door de Gecombineerde Opgave naar boven komen en de subsidies aan te vragen.

Bedrijfsoverdrachten RVO

Wanneer een agrarisch ondernemer zijn bedrijf overdraagt, is het vaak nodig om ook een bedrijfsoverdracht te melden bij het RVO. Vallei Agri regelt de volledige bedrijfsoverdracht bij RVO, de omzetting van het dossier, de dierrechten en UBN. Zo heeft u er geen omkijken naar.

Bemiddeling in dierrechten en betalingsrechten

Vallei Agri beschikt over een groot netwerk in de agrarische sector. Door dit netwerk is Vallei Agri in staat om vraag en aanbod in dierrechten bij elkaar te brengen. We functioneren hierbij als bemiddelaar en handelen dus zelf niet. Uiteraard verzorgen we de overdracht van rechten bij het RVO.

Duurzame energie

Duurzame energie is op het moment een hot-topic. Het gebruik van onder andere zonnepanelen en windmolens wordt gestimuleerd door de overheid. Voor het aanschaffen van deze energieopwekkingsmiddelen worden er dan ook subsidies verstrekt. Vallei Agri kijkt met u mee en ondersteunt u graag in het beoordelen van investeringsplannen en rendementsberekeningen.

Bent u op zoek naar een sparringpartner?

Dan komen we graag met u in contact