Bedrijfsadvies

Advies op maat voor nu en later

Of de onderneming nu in de start-upfase zit of al is uitgegroeid tot een volwassen organisatie: onze experts staan voor u klaar.

Bedrijfsadvies

Als ondernemer wordt u dagelijks geconfronteerd met uiteenlopende vraagstukken, afhankelijk van de fase waarin de onderneming zich bevindt. Denk aan strategie en het realiseren van maximaal rendement maar ook aan optimale financiering en het verkrijgen van relevante informatie om keuzes te kunnen maken. Of de onderneming nu in de start-upfase zit of al is uitgegroeid tot een volwassen organisatie: onze experts staan voor u klaar.

U kunt bij Vallei Agri terecht voor onder andere:

Begeleiding bij financieringsaanvragen

Bent u op zoek naar financiering voor uw plannen? Als wij net zo overtuigd zijn van de mogelijkheden als u, dan begeleiden wij u graag met de financieringsaanvraag. De regels vanuit de banken veranderen continu. Het is daarbij van belang dat de financieringsaanvraag past en aansluit bij uw onderneming, uw (toekomstige) plannen en wensen. Er is geen tweede kans voor een eerste indruk, dus uw aanvraag moet direct goed zijn. Wij zijn een ervaren gesprekspartner voor banken en kunnen uw financieringsvoorstellen en bijbehorende akten op de juiste wijze interpreteren. Het kan zo zijn dat uw financiering niet volledig door één bank wordt gedragen. In dat geval treden wij op als financieel regisseur, waarbij we uw onderneming aan meerdere financiers koppelen. Bij de onderbouwing van uw financieringsaanvraag structureren we de financiering en houden we rekening met de belangen van uw onderneming als geheel. Een aantal van onze collega’s heeft zelf werkervaring opgedaan in het bankwezen.

Opstellen (strategische) bedrijfsplannen

Als ondernemer heeft u ongetwijfeld grootse plannen. Misschien wilt u uitbreiden of een nieuwe activiteit starten? Dan vormt Vallei Agri een betrouwbare sparringpartner. We zijn kritisch, proactief en denken graag mee in oplossingen. We maken de korte- en lange termijn bedrijfseconomische en financiële gevolgen inzichtelijk zodat u weloverwogen de juiste keuzes kunt maken. Wanneer uw financier vraagt om een rentabiliteits- of liquiditeitsbegroting helpen we u graag verder. Geen dikke rapporten, maar efficiënte, doelgerichte output.

Bedrijfskundig advies

Wilt u zich blijven ontwikkelen als ondernemer? Dan is bedrijfskundig advies onmisbaar om te kunnen groeien en uw doelstellingen te behalen. Het is onmogelijk om als ondernemer alle benodigde kennis in huis te hebben. Dat is waar Vallei Agri een rol kan spelen. Onze bedrijfskundige adviseurs zijn echte partners met ruime ervaring en expertise die u voorzien van concrete adviezen en tips. Of het nu gaat om investeringen in duurzame energie, de bouw van een nieuwe vestiging of de investering in nieuwe machines: u kunt altijd bij onze experts terecht.

Rechtsvorm/Bedrijfsstructuur

U kunt uw onderneming voeren vanuit verschillende rechtsvormen, elk met hun eigen juridische en financiële aspecten. Denk bijvoorbeeld aan beperking van aansprakelijkheid en optimalisatie van de te betalen belasting. Uw organisatiestructuur gereed maken voor verkoop of bedrijfsopvolging? Welke rechtsvorm past er het beste bij uw bedrijfsvoering? We denken graag met u mee en leggen de voor- en nadelen aan u voor. Ook nemen we uw toekomstplannen mee in de afweging, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Juridisch advies

Een succesvolle onderneming is ongetwijfeld waar u elke dag voor gaat. Het is dan belangrijk om ook naar de juridische aspecten te kijken en ervoor te zorgen dat de verzekeringen en algemene leveringsvoorwaarden op orde zijn. Daarnaast is het verstandig om afspraken en samenwerkingen met aandeelhouders of directie onderling, goed vast te leggen. Dit kunt u realiseren door het opstellen van bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst of een managementovereenkomst. Een juiste toepassing van de nieuwe AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) mag daarbij niet vergeten worden. We ondersteunen u in al deze zaken op een praktische en prettige manier.

Subsidieadvies

Zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid bieden subsidiemogelijkheden voor ondernemingen om innovatie en investeringen te stimuleren. In veel gevallen kunt u aanspraak maken op deze subsidiegelden, indien deze daadwerkelijk binnen uw bedrijfsvoering passen en u de bijbehorende verplichtingen kunt nakomen. Denk hierbij aan: EIA, MIA/Vamil, SDE++, ISDE, JOLA, MDV, POP3, WBSO, provinciale en regionale subsidies en de innovatiebox. Het beleid, de regels en de randvoorwaarden verschillen per instantie, subsidie en sector en veranderen ook nog regelmatig. In dat geval is het goed om te weten dat onze subsidieadviseurs goed op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen en u kunnen voorzien van passend advies over de mogelijkheden. Zo kunt u maximaal gebruik maken van de subsidieregelingen.

Bedrijfsvergelijking

Heeft u altijd al willen weten waar u staat ten opzichte van de concurrentie en wat uw positie in de markt is? Aan de hand van onze eigen benchmark hebben we de cijfers paraat om u hierin inzicht te geven. Zo kunt u bijsturen en het rendement verhogen.

Heeft u behoefte aan advies op maat?

Neem contact op met onze bedrijfsadviseurs