Vestigingssteun jonge landbouwers

Lees verder voor meer informatie.

Vestigingssteun jonge landbouwers

De subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers wordt voor het eerst opengesteld op maandag 3 juni en duurt tot en met 2 augustus 2024.

Het totaal beschikbare budget is 75 miljoen euro. De aanvragen worden gerangschikt op volgorde van binnenkomst. Het Nederlands Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 (GLB-NSP) beoogt de jonge landbouwers met deze regeling te stimuleren om te kiezen voor een duurzaam agrarisch ondernemerschap. De hoogte van de subsidie bedraagt € 80.000.

Voorwaarden

Aan onder andere onderstaande voorwaarden dient te worden voldaan om in aanmerking te komen voor de regeling:

 • De jonge landbouwer is op 31 december 2024 in de leeftijd van 16 jaar tot en met 39 jaar;
 • De jonge landbouwer is bedrijfshoofd volgens de voorwaarden;
 • De jonge landbouwer heeft een officiële landbouw, tuinbouw of andere opleiding die onder deze opleidingen valt afgerond of ten minste 2 jaar aantoonbare werkervaring met land- en tuinbouwproductie. Ervaring geldt vanaf 16 jaar;
 • De jonge landbouwer heeft het bedrijf op of na 1 januari 2023 gestart of overgenomen;
 • Het landbouwbedrijf heeft een standaardverdiencapaciteit van minimaal € 15.000;
 • Het landbouwbedrijf wordt minimaal 5 jaar in stand gehouden door de jonge landbouwer.

 Bedrijfshoofd

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, dient de jonge landbouwer een bedrijfshoofd te zijn. Dit is het geval wanneer:

 • De jonge landbouwer een landbouwbedrijf in eigen naam uitvoert; of
 • Bij daadwerkelijk langdurige zeggenschap (blokkerende zeggenschap); en
 • Meer dan 50% eigen vermogen bij deelname in de maatschap of vennootschap onder firma (vof) of meer dan 50% van de aandelen bij een naamloze vennootschap (nv) of besloten vennootschap (bv); en
 • De jonge landbouwer minimaal 1.225 uur per jaar in het bedrijf werkt.

 Benodigde documenten

Met de aanvraag dienen diverse documenten meegestuurd te worden:

 • BTW- nummer;
 • Gecombineerde Opgave 2024. Bij geen Gecombineerde Opgave dient de rekenmodule standaardverdiencapaciteit ingevuld te worden;
 • Een bedrijfsplan. Er geldt geen vast format maar het bedrijfsplan bevat wel diverse verplichte onderwerpen (of deze dienen toegelicht te worden in de aanvraag) waaronder de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen en een onderbouwing welke kosten men met de steun wil dekken.
 • Bewijs dat de jonge landbouwer bedrijfshoofd is:
  • Kopie ondertekende koopakte; of
  • Een ander overnamedocument; of
  • Een kopie van een notariële akte van overdracht van aandelen of oprichting van de vennootschap.

De regeling kan via eHerkenning worden aangevraagd. Wanneer de aanvraag compleet is ingediend bij de RVO, wordt er binnen 13 weken een beslissing genomen.

De komende jaren zal de subsidieregeling vaker opengesteld worden. Het totale budget voor de GLB-periode 2023-2027 bedraagt € 237,65 miljoen.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op!