Vergoeding PAS-melder

Meer weten?

Vergoeding € 1.600 voor PAS-melders

Bent u ‘PAS-melder’? En heeft u, in het kader van het legalisatieproces, gegevens ingediend bij RVO? Dan kunt u een vergoeding van € 1.600 aanvragen voor de extra kosten die u heeft gemaakt.

Hoogte bedrijfstoeslag 2021 definitief

PAS-melders, die hun bedrijfssituatie willen legaliseren met een natuurvergunning, kunnen zich nog melden bij de RVO. Bij de melding moet u diverse gegevens indienen. Hiervoor had u waarschijnlijk hulp van een externe adviseur nodig en heeft u extra kosten moeten maken. Voor deze kosten kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij RVO. U kunt dit uiterlijk 30 november 2022 aanvragen.

Uiteindelijke natuurvergunning niet van belang

U kunt in aanmerking komen voor de vergoeding als u de juiste gegevens heeft ingediend. Of er uiteindelijk een natuurvergunning wordt verleend, speelt hierbij geen rol.

Legalisatieproces stapje verder

Onlangs is bekendgemaakt dat het ‘Legalisatieprogramma’ begin 2022 definitief wordt. Vanaf dat moment moeten de PAS-melders binnen drie jaar gelegaliseerd zijn. Hiermee kan het gehele proces tot begin 2025 duren.

Stikstofruimte nodig

Er is ook stikstofruimte nodig om de natuurvergunning te kunnen verlenen. Deze komt beschikbaar door onder andere de opkoopregelingen. Op dit moment zijn de gegevens van enkele tientallen PAS-melders goedgekeurd. Deze bedrijven kunnen verder met het legalisatieproces zodra stikstofruimte beschikbaar is.