Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Meer weten?

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. De TEK kan naar verwachting in het 2e kwartaal van 2023 worden aangevraagd over de periode 1 november 2022 tot en met december 2023. TEK moet voldoen aan Europese staatsteunregels en eerst goedgekeurd worden door de Europese Commissie.

U komt in aanmerking voor TEK wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw onderneming staat ingeschreven bij het Handelsregister;
  • Uw onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten;
  • Uw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie;
  • Uw onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen.

Er wordt gekeken naar het totaalbedrag per onderneming. De vergoeding is maximaal 50% van uw totale energiekostenstijging boven de drempelprijs. De drempelprijs is € 1,19/m³ gas en € 0,35/kWh elektriciteit.
U ontvangt maximaal € 160.000 subsidie.

Meer informatie?
Wanneer u verwacht dat u in aanmerking komt voor de TEK, horen wij het ook graag. Wij zullen u dan informeren wanneer er meer over de regeling bekend is.

Bij vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Rianne Mulder (telefoonnummer 033-286 6619 / riannemulder@vallei-agri.nl).