Subsidie POP3 provincie Utrecht

Meer weten?

Subsidie POP3 provincie Utrecht

De ontwikkelingen op het gebied van Landbouw gaan door, daarom willen wij u op de hoogte stellen over de subsidie POP3 Fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2022.

Van 12 september 2022 tot en met 21 oktober 2022 zal de subsidie Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van de agrarische ondernemingen opengesteld worden. De provincie stelt 1 miljoen euro beschikbaar om zo landbouwers te stimuleren in moderne installaties, onroerend goed of machines waardoor de landbouw duurzamer en milieuvriendelijker wordt. Voorbeelden zijn opslagplaatsen voor de verwerking van organisch materiaal tot compost, een potstal en machines voor een niet kerende ondiepe bodembewerking. Deze investeringen kunnen alleen geplaatst en gebruikt worden in de provincie Utrecht.

De lijst van investeringen kunt u hieronder downloaden. Voor deze investeringen kan een subsidie van 40 procent worden aangevraagd. De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 per aanvraag en maximaal € 100.000 per deelnemer (maximaal € 500.000 voor een groep van landbouwers). Een aanvraag kan uit maximaal drie investeringen per deelnemer bestaan.

De aanvragen worden gerangschikt op basis van de scores in de investeringslijst. De score per investeringscategorie is bepaald op basis van de mate waarin de investering bijdraagt aan innovatie en modernisering en de beleidsmatige voorkeur van de provincie Utrecht. Meer informatie kunt u hier vinden.

Mocht u de subsidie willen aanvragen en/of hierover vragen hebben, neem gerust contact met ons op.