Subsidie Innovatie en modernisering stikstof

Meer weten?

Subsidie Innovatie en modernisering stikstof

Wanneer u innovaties binnen de agrarische sector wilt ontwikkelen om stikstof- en methaanemissies bij de bron te verminderen of verouderde stallen te moderniseren met bestaande technieken dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Innovatie en modernisering stikstof bij de provincie Gelderland. Deze subsidieregeling is onderdeel van de aanpak ‘Gelderse Maatregelen Stikstof aanpak’ met als doel om de uitstoot en neerslag van stikstof te verlagen.

Subsidie kan aangevraagd worden voor:

  • innovaties die gericht zijn op het verlagen van de uitstoot van stikstof- en methaanemissies in stalsystemen;
  • investeringen in bestaande technieken die bewezen effectief zijn om de uitstoot of neerslag van stikstof te verminderen.

Innovatie

Een innovatieproject bestaat uit een of meer fasen: onderzoeks- en ontwikkelingsfase, emissiemetingenfase en een resterende productieve levensduurfase. De emissiereductie moet real-time gemeten en gemonitord kunnen worden.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, dient de neerslag van stikstof van de veehouderij voor de aanvraag minimaal aan onderstaand neerslag te voldoen:

  • 10.000 mol per jaar in de Veluwe; of
  • 300 mol per jaar in de Rijntakken; of
  • 18 mol per jaar in de Achterhoek.

Een samenwerkingsverband met minimaal één veehouderij als deelnemer kan subsidie aanvragen.

Modernisering

De subsidie kan aangevraagd worden als u wilt investeren in stikstof- en methaan reducerende maatregelen in het stalsysteem. Van deze nieuwe technieken, installaties en dergelijke moet bewezen zijn dat deze leiden tot vermindering van stikstofuitstoot in een stalsysteem of er moet gekozen worden voor een combinatie van brongerichte maatregelen en technieken om stikstofuitstoot te zuiveren. Het onderdeel ‘modernisering’ kan door een individuele veehouderij worden aangevraagd.

U komt enkel in aanmerking als de stikstofneerslag van uw veehouderij op een van de volgende stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden minimaal voldoet aan onderstaand:

  • 349 mol per jaar in de Veluwe; of
  • 890 mol per jaar in Rijntakken; of
  • 90 mol per jaar in de Achterhoek.

De subsidie voor het onderdeel modernisering bedraagt maximaal € 150.000.

Meer informatie

De subsidieregelingen kunnen worden aangevraagd tot uiterlijk 31 december 2024. Elke subsidie wordt behandeld op volgorde van binnenkomst en zo mogelijk verleend totdat het subsidieplafond is bereikt.

Wilt u meer informatie over de voorwaarden in de regeling of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!