Subsidie Groeiversneller Landbouwverduurzaming

Lees verder voor meer informatie.

Subsidie Groeiversneller Landbouwverduurzaming

De Groeiversneller Landbouwverduurzaming is er voor alle Gelderse veehouders die door willen ondernemen, een verduurzamingswens hebben én daarnaast willen laten berekenen in hoeverre de daartoe benodigde investering verantwoord is. Het bedrijfsplan moet ingaan op één of meerdere van de volgende bedrijfsontwikkelingen: brongerichte vermindering van emissies, duurzaam landgebruik, toename biodiversiteit, gesloten voedselsysteem of gesloten mineralenkringloop, reductie middelengebruik en/of een beter verdienmodel zonder toename van de veestapel. De Groeiversneller wordt gefinancierd door provincie Gelderland. Oost NL voert het programma uit.

U kunt met de landbouwverduurzamingsvoucher externe expertise inschakelen. Zo kunt u de investeringsplannen uitwerken en de bedrijfseconomische haalbaarheid van de vernieuwingsplannen doorrekenen.

De voucher bedraagt 80% van de kosten van een externe adviseur. Uw eigen bijdrage is 20%. De vouchers worden voor minimaal € 1.000 en maximaal € 10.000 toegekend. Daarnaast kunt u per locatie eenmaal gebruik maken van de Landbouwverduurzamingsvoucher.

Werkwijze

U dient uw voorstel in waarna deze bekeken door Oost NL. Als het plan voldoende aansluit bij het doel van de Landbouwverduurzamingsvouchers, wordt er een afspraak ingepland om het voorstel en de vraagstukken te bespreken. Er wordt vervolgens definitief bekeken of u in aanmerking komt voor de voucher. Oost NL kijkt ook naar andere instrumenten en alternatieve financieringsmogelijkheden of verwijst u door in hun netwerk. Wanneer u in aanmerking komt, kunt u de definitieve aanvraag voor de voucher indienen via het portal.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!