SABE-voucher piekbelasters

Meer weten?

SABE-voucher piekbelasters

Van 10 juli 2023 tot en met vrijdag 1 december 2023 kan de SABE-adviesvoucher voor veehouderijen, die via de AERIUS Check als ‘piekbelaster’ zijn aangemerkt, worden aangevraagd. De adviesvoucher heeft een maximale waarde van € 1.500 en kan door veehouders worden ingezet om besprekingen te voeren en/of scenario’s uit te werken met het oog op de toekomst van de onderneming in relatie tot beoogde reductie van stikstofdepositie.

Een advies kan door ons worden uitgevoerd, waardoor u de gevolgen van deelname aan de Lbv(-plus) inzichtelijk hebt, naast andere opties.

De volgende voorwaarden gelden voor de SABE-adviesvoucher:

  • Het betreft een veehouder met piekbelasting, hetgeen blijkt uit de AERIUS Check;
  • Het advies gaat over vermindering van de stikstofuitstoot van een of meer locaties van uw veehouderij;
  • Het advies wordt gegeven door een onafhankelijke BAS-adviseur E1 of E3;
  • Er kan maximaal 1 adviesvoucher per kalenderjaar ontvangen worden.

De AERIUS Check dient vóór het aanvragen te zijn uitgevoerd. Bij de SABE-aanvraag moet er verklaard worden dat de AERIUS Check is ingevuld en dat hieruit is gebleken dat de veehouderijlocatie de drempelwaarde heeft overschreden (en hierdoor recht heeft op een voucher).

Een berekening ontvangen wij graag voorafgaand aan het indienen van de SABE-voucher.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Er wordt nu uitgegaan van 3.000 aanmeldingen (piekbelasters), maar wanneer blijkt dat er meer aanmeldingen zijn, kunnen ook deze piekbelasters bij het voldoen aan de voorwaarden, een voucher toegekend krijgen.

Heeft u vragen over de SABE-adviesvoucher, de Lbv(-plus) of wilt u dat wij de regeling(en) voor u aanvragen? Laat het ons weten via info@vallei-agri.nl of telefoonnummer (033) 286 6619.