Openstelling nieuwe ronde SABE

Meer weten?

Openstelling nieuwe ronde SABE

Op maandag 4 april 2022 wordt de regeling Subsidie agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) weer opengesteld. Met deze regeling kunnen agrarisch ondernemers een voucher aanvragen om te leren over duurzame landbouw.

De regeling bestaat uit vier onderdelen: advies- en cursusvouchers voor landbouwondernemingen, bedrijfsplanvouchers voor duurzame landbouw en opleidingsvouchers voor adviseurs. De voucher kan één keer per jaar worden aangevraagd en dient binnen een jaar besteed te worden. De toekenning vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Adviesvoucher
Als agrarisch ondernemer kunt u een adviesvoucher aanvragen met een maximale waarde van € 1.500. Deze voucher kunt u inzetten voor advies van een erkend bedrijfsadviseur over een van de volgende 10 onderwerpen:

 • Brongericht verminderen van uitstoot;
 • Duurzaam bodembeheer;
 • Weerbare teeltsystemen;
 • Circulair gebruik van grondstoffen, nieuwe gewassen en eiwitbronnen;
 • Ontwikkeling natuurinclusieve landbouw;
 • Precisielandbouw;
 • Persoonlijke ontwikkeling ondernemer en zijn bedrijf;
 • Samenwerking tussen landbouwbedrijven;
 • Bedrijfsovername;
 • Versterken toekomstperspectief en inkomen.

Bij de eerdere openstellingen van de regeling waren adviesvouchers te bundelen voor advies in groepsverband. Dat is in deze regeling niet meer mogelijk.

Bedrijfsplanvoucher voor duurzame landbouw
Wanneer u wilt omschakelen naar een duurzame landbouw en hiervoor een bedrijfsplan laat opstellen door een erkend bedrijfsadviseur, komt u mogelijk in aanmerking voor een voucher. Het bedrijfsplan dient aan diverse voorwaarden te voldoen. U kunt een voucher aanvragen voor 80% van de kosten met een maximale waarde van € 6.000.

Cursusvoucher
Via deze regeling is het ook mogelijk om een cursusvoucher voor duurzame landbouw aan te vragen. De voucher is maximaal € 800 waard en is in te zetten voor een van deze drie cursussen:

 • Verdiepingscursus stikstof in de landbouw;
 • Verdiepingscursus precisielandbouw;
 • Verdiepingscursus natuurinclusief ondernemen.

De cursus kan gevolgd worden bij vijf verschillende onderwijsinstellingen. De cursusvoucher kan niet worden toegepast in groepsverband en mag niet worden gecombineerd met de adviesvoucher.

Opleidingsvouchers voor adviseurs
Als bedrijfsadviseur van agrarisch ondernemers kunt u in aanmerking komen voor een opleidingsvoucher. Met deze voucher kunt u maximaal 50% van de opleiding vergoeden. Hierbij geldt een maximum van € 1.250.

De voucher is toepasbaar voor de volgende opleidingen:

 • Bedrijfscoach stikstof in de landbouw;
 • Bedrijfscoach precisielandbouw;
 • Bedrijfscoach natuurinclusief ondernemen.

De opleiding kan gevolgd worden bij vijf onderwijsinstellingen.

Aanvraag
De regeling voor de advies- en bedrijfsplanvoucher worden opengesteld op 4 april 2022 en sluit op 15 mei 2022 of wanneer het budget van de subsidiepot leeg raakt. Bij eerdere openstellingen was de belangstelling groot, tijdig indienen is dus van belang.

Voor de cursus- en opleidingsvoucher geldt een openstelling van 4 april 2022 tot 1 oktober 2022. Ook deze regelingen sluiten eerder als het beschikbare budget bereikt is.

Heeft u interesse, laat het ons dan zo snel mogelijk weten.

Voor alle vouchers geldt dat de aanvraag binnen 8 weken wordt verwerkt.