Investeringsregeling POP3+ 2022

Meer weten?

Van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023 zal de Investeringsregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+) 2022 opengesteld worden. Via de knop hieronder vindt u de lijst met subsidiabele investeringen.

Het betreft een nieuwe regeling, gebaseerd op de subsidie Investeren in groen-economisch herstel, die vorig jaar zeer populair was. De lijst met investeringen is deels hieraan gelijk en deels is deze gewijzigd. Het budget bedraagt € 14 miljoen. De POP3+ investeringsregeling zal voorsorteren op het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het nieuwe GLB, dat ingaat vanaf 1 januari 2023.

Subsidie
Om de subsidie aan te kunnen vragen, is het van belang dat er nog geen verplichting voor de betreffende investering is aangegaan. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten. Er wordt ditmaal geen onderscheid gemaakt voor jonge landbouwers. Het subsidiebedrag is maximaal € 150.000 en moet minimaal € 20.000 zijn. Daarnaast geldt dat er voor maximaal twee investeringen een aanvraag kan worden ingediend. Ook mag er geen subsidie aangevraagd worden voor twee identieke machines.

De beoordeling van de aanvragen vindt plaats per categorie. Bij overschrijding van het budget zal bij de categorie na rangschikking (op basis van de punten per investering) worden geloot. Bij beschikking dient u binnen 1,5 jaar de investering te realiseren en te betalen.