Investeren in groen-economisch herstel

Meer weten?

Tot 14 februari kan de subsidie ‘investeren in groen-economisch herstel’ aangevraagd worden. Hiermee kunt u investeren in de toekomst van uw bedrijf door deze duurzamer en economisch sterker te maken.

Subsidie ‘investeren in groen-economisch herstel’

Er is een keuze uit 38 soorten investeringen in vijf categorieën. Daarnaast zijn er voor een aantal investeringen een vaste prijs waarvoor u subsidie kunt aanvragen (eenheidsprijs).
Een uitzondering op de regeling is het waterbassin voor hemelwateropvang: hier wordt een vaste prijs voor bepaald, deze wordt beoordeeld aan de hand van uw aanvraag.

Ziet u een interessante investering? Het minimale subsidiebedrag bedraagt € 25.000 (met uitzondering van de shortlist voor diverse investeringen/machines) en het maximale subsidiebedrag bedraagt € 150.000.

De subsidie bedraagt 60%. Belangrijk: u mag voor het indienen van de aanvraag nog geen verplichting zijn aangegaan.

Jonge landbouwer

Als jonge landbouwer bedraagt de subsidie 75% wanneer u de subsidie op uw naam aanvraagt. U bent een jonge landbouwer wanneer u:

  • jonger bent dan 41 jaar;
  • een erkende opleiding heeft afgerond of minimaal 3 jaar ervaring als landbouwer heeft;
  • voor het eerst eigenaar of bedrijfshoofd bent van een landbouwbedrijf;
  • voor lange tijd blokkerende zeggenschap heeft over het landbouwbedrijf waar u in investeert. Dit houdt in dat u beslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000 kunt tegenhouden. Dit moet zowel uit de schriftelijke overeenkomst van uw bedrijf en het KvK-uittreksel blijken.

Wanneer u een jonge landbouwer bent, adviseren wij u om alvast een persoonlijk relatienummer en TAN-codes bij de RVO aan te vragen.

  • Uw persoonlijk relatienummer maakt u actief door in te loggen bij mijn.rvo.nl middels uw DigiD. Vervolgens kunt u uw gegevens aanvullen.
  • De TAN-codes vraagt u aan door onderaan uw schermpagina op ‘machtigingen en TAN-codes’ te klikken en vervolgens de TAN-codes aan te vragen.

Wilt u meer weten over de regeling en de voorwaarden? Wij horen het graag van u.