Hoogte bedrijfstoeslag 2021 definitief

Meer weten?

De Europese budgetkorting op rechtstreekse betalingen vanaf € 2.000 is 1,659%. Samen met de basis- en vergroeningspremie is hiermee de hoogte van de bedrijfstoeslag van 2021 definitief.

De basispremie 2021 bedraagt € 259,73 per hectare en de vergroeningspremie € 111,96 per hectare. De hoogte van de toeslag voor Jonge landbouwers hangt af van het definitief aantal aanvragen en is nog niet bekend.

Budgetkorting

De Europese budgetkorting is volgens de website van RVO (zie ‘Plafondkortingen’) vastgesteld op 1,659 % voor rechtstreekse betalingen vanaf € 2.000. Er wordt geen Nationale budgetkorting in 2021 doorgevoerd.

Voorbeeldberekening

In tabel 1 is een voorbeeldberekening opgenomen voor een bedrijf met 50 betalingsrechten en 50 hectare grond.

Tabel 1

Betaalschema

De prognose van het betaalschema voor aanvragen rechtstreekse betalingen 2021 is in een Kamerbrief (pagina 9) opgenomen. Het streven is, dat op 31 december 2021 ten minste 95% van de aanvragers een besluit hebben ontvangen op de uitbetaling van de basisbetaling. Indien mogelijk worden dan ook de vergroeningspremie en de toeslag Jonge landbouwers uitbetaald. Dit is alleen mogelijk als op dat moment alle controles (op dat bedrijf) zijn afgerond. Uiterlijk 30 juni 2022 hebben alle aanvragers een besluit, en bij toewijzing, een betaling ontvangen.

Graasdierpremie

De graasdierpremie voor runderen en schapen wordt in de periode van 1 maart t/m 30 juni 2022 uitbetaald. Op dit moment is nog niet bekend of een budgetkorting wordt toegepast op de eerder vastgestelde initiële graasdierpremie van € 23 per schaap en € 153 per rund.

Agrarisch natuurbeheer

De betalingen voor het Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer (ANLb) starten vanaf begin januari 2022. Naar verwachting zijn op 15 februari 2022 alle betalingen afgerond.
De betalingen voor het Agrarisch natuurbeheer 2021 (SNL-a) starten vanaf medio januari 2022 en zijn naar verwachting op 15 mei 2022 afgerond.