Aanvragen Tegemoetkoming Energiekosten

Meer weten?

Vanaf 21 maart 9.00 uur tot en met 2 oktober 17.00 uur wordt de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) opengesteld. Dit is een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen die met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

7% van omzet
U komt voor de TEK in aanmerking als uw energiekosten minimaal 7% van uw omzet bedragen: de intensiteitseis. Dit betreft de omzet volgens de btw-aangiften van kalenderjaar 2022.

Energieverbruik
De energiekosten zijn gebaseerd op het standaard jaarverbruik van gas en elektra van uw onderneming en de eventuele teruglevering. Uw verbruik wordt vermenigvuldigd met vastgestelde modelprijzen: voor 2022 is dit € 2,41 per m3 gas en € 0,59 per kWh. Het standaard jaarverbruik, de standaard jaarafname en jaarinvoeding zal door de netbeheerder worden doorgegeven aan de RvO.

Overige voorwaarden

  • Er mag geen vast energiecontract zijn waarin lagere leveringstarieven zijn afgesproken dan de drempelprijs van de regeling. Dit geldt voor contracten met een ingangsdatum van voor 1 november 2022 en een einddatum na 31 december 2023.
  • U ontvangt enkel subsidie als de modelprijs van 2023 hoger wordt vastgesteld dan 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit. Deze tarieven noemen we de drempelprijs. De energiekosten tot aan de drempelprijs draagt u volledig zelf. Over de energiekosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend. U ontvangt maximaal € 160.000 subsidie.

Wanneer u voldoet aan de intensiteitseis en bovenstaande informatie, kan het voorschot berekend worden. Het voorschot bedraagt 50% van de berekende tegemoetkoming. In 2024 wordt de definitieve subsidie vastgesteld (met de modelprijzen 2023).

Vragen?
Wanneer u verwacht in aanmerking te komen voor de TEK-regeling of vragen heeft, neem dan contact op met Rianne Mulder via (033) 286 66 19 of riannemulder@vallei-agri.nl.

Vragen? Mail Rianne

Contact