Openstelling Subsidie Jonge Landbouwers 2020

Meer weten?

Openstelling Subsidie Jonge Landbouwers

Van 7 december tot en met 12 februari 2021 wordt de subsidie Jonge Landbouwers weer opengesteld. Via onderstaande button kunt u de (provinciale) lijst met duurzame subsidiabele investeringen raadplegen.

Vrijwel alle provincies hebben alle investeringscategorieën opengesteld.

Aan deze regeling kunnen enkel jonge landbouwers meedoen. Hiervoor gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • U bent op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar;
  • U bent (voor het eerst) bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf;
  • U heeft langdurige zeggenschap binnen het bedrijf. Dit houdt in dat u een blokkerende zeggenschap heeft bij ondernemingsbeslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000;
  • U bent voldoende vakbekwaam (qua opleiding of ervaring).

Om de subsidie aan te kunnen vragen, is het van belang dat er nog geen verplichting is aangegaan. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten.

Wanneer er niet-jonge landbouwers deelnemen in de onderneming, geldt er een verlaging per niet-jonge landbouwer. Het subsidiebedrag is maximaal € 20.000 en dient minimaal € 10.000 te zijn. Het is raadzaam om tijdig de benodigde gegevens voor de aanvraag te verzamelen.

Wanneer u geïnteresseerd bent of vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of rechtstreeks contact opnemen met onze subsidiespecialist Rianne Mulder via telefoonnummer 033-286 6619 of e-mail riannemulder@vallei-agri.nl.